Over ons

EP-W

EP-W (EnergiePrestatie Advies Woningen)

Begin 2015 heeft de rijksoverheid alle woningeigenaren geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en draagt het bij aan de Europese klimaatdoelen. Tegelijkertijd is woningeigenaren aangegeven dat bij verkoop of verhuur van de woning het voorlopige energielabel tot een definitief label gemaakt dient te worden.

Alle woningen hebben vanuit de overheid een voorlopig energielabel toegekend gekregen op basis van openbare gegevens. Uw woning kan mogelijk veel energiezuiniger zijn dan toegekend doordat u uw huis energiezuiniger heeft gemaakt.

Sinds 2015 moet een woning bij verkoop of verhuur een definitief en geldig energielabel hebben.

Het label voor woningen (EP-W) is 10 jaar geldig. De controle op energie labels is in Nederland in handen van het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).
Voor het label geldt dat als dit ontbreekt er een boete gegeven kan worden die kan oplopen van enkele honderden euro’s.

Tot 1 januari 2021 kon een woningeigenaar nog zelf een energielabel aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met ingang van 1 januari 2021 aan het opstellen van energie labels nieuwe eisen gesteld. Alleen BRL9500-W gecertificeerde bedrijven mogen nog energie labels afgeven. Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel woningen bepaald op basis van NTA 8800, een nieuwe rekenmethode. Een woningeigenaar moet voor de aanvraag van een energielabel een energieadviseur inhuren.

Een Energie Keurmerk-adviseur kan u hierbij van dienst zijn.